Contributie

Contributie ZV Torpedo 2024 

De vaststelling van de contributie gebeurt jaarlijks op de ALV. De contributie is vastgesteld op 350 EURO / jaar (2024). Contributie inning gebeurt automatisch en per kwartaal. De volgende regels gelden omtrent contributie en contributie-inning:

  • De contributie periode loopt vanaf januari tot en met december 
  • Contributie inning gebeurt bij voorkeur per automatische incasso, tenzij anders aangegeven bij aanmelden 
  • Indien het langdurig niet mogelijk is om te trainen, is het mogelijk om de contributie betaling te pauzeren, met een maximum van 1 jaar. Minimale kosten (KNZB inschrijfgelden) blijven verschuldigd 
  • In het eerste te verrekenen kwartaal zullen de vaste kosten (waaronder KNZB inschrijfkosten) worden opgenomen. Lidmaatschap aanmeldingen in de laatste maand van een kwartaal worden doorgeschoven naar het nieuwe kwartaal  
  • Opzeggen lidmaatschap kan per kwartaal, maar minimale contributie betaling is 2 kwartalen 
  • Om te voorkomen dat contributie voor het nieuwe jaar verontschuldigd is, opzeggen voor 1 december van het lopende jaar 
  • Indien de contributie kosten door omstandigheden niet betaald kunnen worden, neem contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur: https://www.kieseenclub.nl/

Indien hier vragen over zijn, graag contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@zvtorpedo.nl)