Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering – zaterdag 16 februari

Op zaterdag 16 februari zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van ZV Torpedo plaatsvinden. Zwemmers, ouders van zwemmers en vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd deze bij te wonen tussen 9:00 en 11:00 uur in het sportcafe de Lieberg (op de begane grond van het zwembad).

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in en rond het zwembad wat invloed heeft op de toekomst van onze club. Het bestuur wil graag haar visie op de toekomst van Torpedo met jullie delen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Agenda volgt en zal worden gepubliceerd op de website. Notulen en verslagen van bestuur en commissies zullen niet worden uitgeprint. Deze kunnen per email worden opgevraagd via secretaris@zvtorpedo.nl