Corona Protocol

Beste Allemaal,

UPDATE 18 MEI 2021

Hieronder vind je de links naar het Corona Protocol van ZV Torpedo, plus een aantal bijlages die belangrijk zijn om kennis van te nemen. Dit protocol is goedgekeurd door Optisport en de Gemeente Hilversum en het is belangrijk dat iedereen (zwemmer, ouder, trainer, vrijwilliger) dit protocol en de bijgevoegde documenten leest en hier naar handelt. In het protocol staat aangegeven wat er van je wordt verwacht, en hoe je je dient te gedragen. Er staan ook beperkingen aangegeven onder welke condities we van Gemeente en Optisport weer van de Lieberg gebruik mogen maken.

Voor de zwemmers is het belangrijk goed naar de trainers en vrijwilligers te luisteren en de aanwijzingen goed op te volgen. Alleen op deze manier kunnen we veilig trainen.

Vanaf woensdag 19 mei zullen de trainingen weer worden hervat. 

ZV Torpedo Corona Protocol v2.0 (mei 2021)

Bijlages

Voor alle vragen en opmerkingen mbt Corona beleid van ZV Torpedo, neem contact op met ondergetekende.

Namens het bestuur van ZV Torpedo,

Pascal Veltman
Secretaris