Corona Protocol

Beste Allemaal,

Hieronder vind je de links naar het Corona Protocol van ZV Torpedo, plus een aantal bijlages die belangrijk zijn om kennis van te nemen. Dit protocol is goedgekeurd door Optisport en de Gemeente Hilversum en het is belangrijk dat iedereen (zwemmer, ouder, trainer, vrijwilliger) dit protocol en de bijgevoegde documenten leest en hier naar handelt. In het protocol staat aangegeven wat er van je wordt verwacht, en hoe je je dient te gedragen. Er staan ook beperkingen aangegeven onder welke condities we van Gemeente en Optisport weer van de Lieberg gebruik mogen maken.

Voor de zwemmers is het belangrijk goed naar de trainers en vrijwilligers te luisteren en de aanwijzingen goed op te volgen. Alleen op deze manier kunnen we veilig trainen.

Vanaf dinsdag 26 mei zullen de trainingen weer worden hervat. Registratie voor iedere training is verplicht!

ZV Torpedo Corona Protocol v1.1

Bijlages

Voor alle vragen en opmerkingen mbt Corona beleid van ZV Torpedo, neem contact op ondergetekende.

Namens het bestuur van ZV Torpedo,

Pascal Veltman
Secretaris