Bestuur

Het bestuur van de ZV Torpedo wordt gevormd door een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met 1 lid. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Het postadres voor alle verenigingszaken is:

ZV Torpedo Secretariaat
Hugo de Grootstraat 5
1215 CX Hilversum