Wedstrijden

Op basis van je leeftijd wordt je ingedeeld op type wedstrijd. De KNZB bepaalt de leeftijdscategorieën en de te zwemmen afstanden bij een wedstrijd.

  Minioren Junioren Jeugd Senioren
Meisjes 7-11 jaar 12-14 jaar 15-16 jaar Vanaf 17 jaar
Jongens 7-12 jaar 13-16 jaar 17-18 jaar Vanaf 19 jaar

Voor een exacte leeftijdsindeling kun je de knzb site raadplegen, klik door naar leeftijdscategorieen.

Minioren/Juniorenwedstrijden

Dit zijn 3 wedstrijden per seizoen die speciaal voor deze leeftijdscategorieën georganiseerd worden.

De minioren zwemmen maximaal 100 meter programma’s, voor de junioren zijn er 200 meter programma's toegevoegd. Aan deze wedstrijden doen alleen junioren 1 en 2 mee.

Miniorenfinale

Voor de minioren is er een finale wedstrijd waarbij de 18 snelste zwemmers uit de voorrondes mogen meedoen.

Deelnemers kunnen alleen via de voorrondes van de miniorenwedstrijden geplaatst worden voor de finale. Het wedstrijdsecretariaat houdt bij of je in aanmerking komt voor meezwemmen in de finale, je ontvangt hierover bericht in mei/juni. De junioren doen niet mee aan de finale. De beste drie deelnemers per slag en per leeftijdsgroep ontvangen een medaille.

Junioren-Jeugdwedstrijden

Dit zijn ca 4 wedstrijden per seizoen die speciaal voor deze leeftijdscategoriën georganiseerd worden. Sinds het seizoen van 2019/2020 hebben deze wedstrijden een nieuwe opzet waardoor er veel langere afstanden (800 meter en 1500 meter) op het programma staan. De opzet is om de wedstrijden aantrekkelijker te maken voor zwemmers en uitdagender. Ook senioren mogen aan deze wedstrijden meedoen, geef het aan als je dat wilt.

KNZB Zwemcompetitie

Dit zijn 5 wedstrijden per seizoen voor de leeftijdscategorieën junioren, jeugd en senioren georganiseerd worden, afhankelijk van de aantallen deelnemers mogen ook minioren meedoen.

Torpedo zwemt dit seizoen, 2019-2020,  in de districtcompetitie (2e klasse) samen met 8 andere verenigingen in deze regio. Per wedstrijd zwem je tegen wisselende verenigingen en wisselende deelnemers.

Per seizoen kan deze samenstelling van de verenigingen waarmee je zwemt wisselen. Op basis van regio en niveau worden onderling contacten gelegd om gezamenlijk de competitie te organiseren. De wedstrijdsecretariaten spreken onderling af met welke verenigingen de competitie wordt gezwommen.

In de competitie word je ingedeeld in je leeftijdscategorie en per gezwommen afstand. Zwem je bij de minioren, junioren en jeugd alleen voor jezelf, in de competitie zwem je ook voor de score van de club. De KNZB hanteert richttijden en op basis van je gezwommen tijd worden een aantal punten toegekend. Het spreekt voor zich: hoe sneller hoe beter. Diskwalificatie of niet aanwezig zijn maken dat er minder wordt gescoord. Het puntensysteem is gebaseerd op het behalen van zo weinig mogelijk punten. Omdat het nogal complex is geven we hier de vereenvoudigde versie. Wil je meer weten vraag gerust de trainer of het wedstrijdsecretariaat.  

Zomer- en winterkring wedstrijden

Voor wie: voor junioren, jeugd, senioren die limieten gezwommen hebben. Als je de limiet gehaald hebt dan krijg je bericht van het wedstrijdsecretariaat. Aan het begin van het jaar worden de limieten bekend gemaakt door de KNZB, zodat je weet waar je naar kunt streven.

Open water zwemmen

Openwaterzwemmen is de tak van wedstrijdzwemmen die plaats heeft in open water. Er wordt gezwommen in meren, rivieren en plassen. Open water zwemmen is erg leuk om te doen en is wezenlijk anders dan zwemmen in een (overdekt) zwembad. Het is ook zwemmen tegen de elementen wind en soms regen. Het maakt je als zwemmer sterk. Daarnaast zijn de wedstrijden (er worden er in Nederland jaarlijks zo'n 25 georganiseerd tijdens de zomer) vooral ook heel erg gezellig. Meer informatie over openwaterzwemmen in Nederland en Belgie: check www.noww.nl

Andere wedstrijden

Veel verenigingen organiseren wedstrijden waarbij zij andere verenigingen uitnodigen voor deelname aan de wedstrijd. Sommigen houden een trofee-wedstrijd waarbij bekers en medailles te winnen zijn. Anderen organiseren een onderlimietwedstrijd om zwemmers die nog niet zo snel zwemmen ook een kans te geven op het winnen van een medaille.

Bij een zwemtoernooi worden wedstrijden gehouden op een paar aaneengesloten dagen (een heel weekend, of een lang weekend zoals bij het Pinkstertoernooi). Meestal wordt er een feest gehouden op een van de avonden. Deze wedstrijden zijn over het algemeen voor iedereen. Bij al deze wedstrijden worden het wedstrijdprogramma en de regels bepaald door de organiserende vereniging. Het kan dus zijn dat op een wedstrijd de medailles worden uitgedeeld alleen voor de snelste drie per programmanummer, maar op een andere wedstrijd per programmanummer de medailles worden uitgedeeld voor elke leeftijdsgroep.

Brevetwedstrijd

Brevetwedstrijden worden georganiseerd door de club (3x per jaar), met alleen deelnemers van de eigen club. Dit zijn goede wedstrijden om kennis te maken met het zwemmen van wedstrijden.